אימון להורות ADHD

ניהול עצמי מול אתגרי ההורות ל- ADHD.

אימון להורות ADHD מתמקד בהקניית כלים להורות פרו אקטיבית. 

אני משלבת באימון כלים מגישת ההורה המנהיג ומהפסיכולוגיה החיובית.

האימון מתמקד:

ניהול עצמי של ההורה מול האתגר היום יומי. העצמת הסמכות ההורית. 

הבנת ההפרעה- השפעתה על הילד וההשלכות שלה בהווה ובעתיד. 

חיזוק התפקודים הניהוליים של הילד - תכנון רוטינות שתעזורנה לו בהתארגנות ובהכנת מטלות.  

התמקדות בחוזקות וביכולות - תרגול שיטות לעידוד להגברת המוטיבציה והעלאת

 הדימוי והערך העצמי.

שיטות להתמודדות עם הסחות.

שיפור התקשורת המשפחתית.

תהליך של 12-15 פגישות שבועיות עם ההורים.